Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2019

Panznamsienasloniach
9865 7e95
Reposted from4777727772 4777727772

February 14 2019

Panznamsienasloniach
Reposted fromDennkost Dennkost viaAbbaPater AbbaPater
Panznamsienasloniach
4334 541d
Reposted frommisiapa misiapa viaSzczurek Szczurek
Panznamsienasloniach
5031 6217
Reposted fromczinok czinok viaSzczurek Szczurek
Panznamsienasloniach
Panznamsienasloniach
Panznamsienasloniach
6069 27d1 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaQlka Qlka
Panznamsienasloniach
Justin Gaffrey
Reposted fromabsolem absolem viaSzczurek Szczurek
Panznamsienasloniach
6796 e8e2 500
Reposted frommakle makle viaSzczurek Szczurek

February 04 2019

Panznamsienasloniach
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso vialajla lajla
Panznamsienasloniach
Traktuj siebie jak świątynię, a nie jak śmietnik i nie ważne, czy tyczy się to jedzenia, czy myśli. Stajesz się tym, czym się karmisz.
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialajla lajla
Panznamsienasloniach
8325 6310 500
Reposted frompampunio pampunio vialajla lajla

February 01 2019

Panznamsienasloniach
6513 da05 500

January 31 2019

Panznamsienasloniach
5886 5c8e
Reposted fromobliviate obliviate viamatuszczak matuszczak
Panznamsienasloniach
Miłość ma naturę falową. Przychodzi i odchodzi. Wybucha i gaśnie. Wprawia w euforię albo w gniew. Zamienia świat w niebo albo w piekło. Ten rytm odmierza nasze życie; nie umiemy i nie chcemy się z tego wyrwać. Może dlatego, że podskórnie wiemy, że istnienie w ogóle ma naturę dwoistą, zerojedynkową, od błysku, do ciemności. I z powrotem. Prawdopodobnie wszelki stan stały to byłby wyrok śmierci dla świata. Niech więc i miłość raz jest, raz nie jest. Byleby zawsze wracała.
— Anna Janko (z książki Dziewczyna z zapałkami)
Reposted fromraaww raaww viamatuszczak matuszczak

November 11 2018

Panznamsienasloniach
Reposted fromFlau Flau viakjuik kjuik
Panznamsienasloniach

November 09 2018

Panznamsienasloniach
Reposted fromFlau Flau viamatuszczak matuszczak

October 25 2018

Panznamsienasloniach
9793 6d99 500
Reposted froms3 s3 viatfu tfu
Panznamsienasloniach
5966 ae80 500
Reposted fromtfu tfu viamichalc michalc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl