Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2019

Panznamsienasloniach
8933 fbdd
Reposted fromsavatage savatage

July 12 2019

Panznamsienasloniach
3668 db9e 500
Reposted fromkarsina karsina vianargle nargle

June 10 2019

Panznamsienasloniach
6286 1134 500
Reposted fromartlover artlover viaQlka Qlka
Panznamsienasloniach
8022 893e
Reposted fromNekoii Nekoii viakjuik kjuik
Panznamsienasloniach
0009 fb66 500
Reposted fromsavatage savatage viaSzczurek Szczurek

May 06 2019

Panznamsienasloniach
6286 95dd
Reposted from4777727772 4777727772 viajazzuj jazzuj

April 28 2019

Panznamsienasloniach
4045 a006
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
Panznamsienasloniach
Panznamsienasloniach
7702 d8e5 500
Reposted frommsofall msofall viaAbbaPater AbbaPater
Panznamsienasloniach
1202 f971 500
Reposted fromMountainGirl MountainGirl viakjuik kjuik

April 25 2019

Panznamsienasloniach

April 24 2019

Panznamsienasloniach
9433 1bb9 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viazyrafa zyrafa
Panznamsienasloniach
8599 fa4d 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaSzczurek Szczurek

March 26 2019

Panznamsienasloniach
6264 57ff 500
Reposted fromTamahl Tamahl viaSzczurek Szczurek

March 25 2019

Panznamsienasloniach

Czym jest dla Ciebie wierność małżeńska?

Wierność to nie tylko brak fizycznej zdrady. Zdrada to nie tylko seks. Zdradą może być nałóg, alkohol, praca, relacja z mamą lub najlepszym kumplem.

Wierność to danie pierwszeństwa, nadanie priorytetu współmałżonkowi. W kolejce tych wszystkich niecierpiących zwłoki spraw, która do nas stoi, dajemy małżonkowi VIP pass do nas samych – naszych emocji, intelektu, duchowości, uwagi i ciała.

Wierność to także stanięcie ramię w ramię, gdy spieramy się z rodzicami czy własnymi dziećmi. To nie porównywanie partnera do sąsiada/sąsiadki czy bohatera ulubionego serialu, to także odpuszczanie po raz pięćdziesiąty, setny i tysięczny tych samych irytujących nas przewinień.

— "Do czego tak naprawdę zobowiązuje nas przysięga małżeńska?" https://pl.aleteia.org/
Reposted fromaggape aggape viakjuik kjuik
Panznamsienasloniach
2777 c402 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaSzczurek Szczurek
Panznamsienasloniach
4518 aec5 500
Reposted fromSzczurek Szczurek
Panznamsienasloniach
4597 a683 500
Reposted fromchrisi87 chrisi87 viaAbbaPater AbbaPater

March 06 2019

Panznamsienasloniach
5551 ae96 500
Reposted fromrenirene renirene viaQlka Qlka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl